Author Archive

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191)

Yatırımlarda Devlet Yardımları (Karar Sayısı: 4191) 29 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31526 Karar Sayısı: 4191 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yard…  

Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tekdüzen Hesap Planı Yönetmelikte Değişiklik 29 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31526 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – …  

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Finansal Kiralama Faktoring Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları 29 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31526 Bankacılık Düzenleme ve Dene…  

Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru

Ortaklıkların VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru Kurumumuza iletilen yazılı ve şifahi görüş taleplerinde; iş ortaklığı / konsorsiyum / adi ort…  

Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru

Dernek, Vakıf ve Sendikalara Ait İktisadi İşletmelerin VERBİS’e Kayıt Yükümlülüğü Kurumumuza iletilen yazılı ve şifahi görüş taleplerinde; dernek, vak…  

SGK İle Sözleşme İmzalayan Sağlık Hizmeti Sunucuları, Medikal Malzeme ve İlaç/Etken Madde Temin Eden Mükelleflerin e-Fatura Zorunluluğu Başlıyor

Sağlık Hizmeti Sunucuları e-Fatura Zorunluluğu Başlıyor 9 Şubat 2021 tarihli ve 31390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği…  

Katma Değer Vergisi Matrah Artırımında Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Hakkı

Katma Değer Vergisi Matrah Artırımında Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Hakkı 7326 sayılı Kanun’un “Matrah ve vergi artırımı” başlıklı 5’inci maddesinin 3…  

VUK 528 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 528) 26 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31523 ÖZET: Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkan…  

2021 Konkordato Gider Avansı Tarifesi

2021 Konkordato Gider Avansı Tarifesi 26 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31523 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin…  

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün, 2021 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4137)

4760 Sayılı ÖTV 12 nci Maddesi (3) Numaralı Fıkrası (Karar Sayısı: 4137) 25 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31522 Karar Sayısı: 4137 4760 sayı…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark