Author Archive

Asgari İşçilik – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Rapor Düzenleme Sınırı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Asgari İşçilik Daire Başkanlığı Tarih: 27.10.2021 Konu: Serbest Muhasebeci Mal…  

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde Değişiklik 1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesine 30.09.2016 tarih ve 2021/4517 sayılı Cumhurbaşkanı Kar…  

Vergi Takvimi Kasım 2021

Vergi Takvimi Kasım 2021 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/09/2021 01/11/2021 7326 Sayılı Kanun Uyarınca Ödenmesi Gerek…  

SGK Genel Yazı – Fiili Hizmet Süresi Zammı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bağımsız ve Hizmet Akdiyle Çalışanlar Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Sa…  

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Genelgesinde Yapılan Değişiklikler

İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi Genelgesinde Yapılan Değişiklikler T.C. Ticaret Bakanlığı ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde yürütüle…   

7339 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

7339 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  

7338 Sayılı Kanun Resmi Gazete’de Yayımlandı

7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  

Defter Beyan Duyurusu – Mükelleflerin Beyanname ve Bildirimleri

Defter Beyan Duyurusu – Mükelleflerin Beyanname ve Bildirimleri Bilindiği üzere; 19/10/2021 tarih ve 31633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 532…  

Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi

Kurumların Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin Satışında İstisna Rehberi Kurumların aktifinde bulunan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile kurucu senetle…  

SGK Genelgesi 2021/36 – 2020/20 Sayılı İşveren İşlemleri Genelgesinde Değişiklik Yapılması

SGK Genelgesi 2021/36 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-24010506-010.06.01-33782544 Tarih: 21.10.2021 Ko…  

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark