Hakkımızda

Şirketimiz, Veli Özçelik tarafından muhasebecilik ve mali müşavirlik faaliyetlerinde bulunmak üzere 1981 yılında  kurulmuştur.

Veli Özçelik, Maliye Bakanlığı’nda çeşitli vergi dairelerinde çalıştıktan sonra 1981 yılında serbest çalışmaya başlamıştır. Bir taraftan mesleki çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği’nde aktif olarak 3568 Sayılı meslek yasasının çıkarılması için yapılan çalışmalara katılmıştır. 1989 yılında meslek yasasının yürürlüğe girmesinden sonra Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın kurulması ve örgütlenmesi çalışmalarında yer almış; Oda yönetim kurulunda üye, sayman, genel sekreter ve  başkan yardımcısı unvanlarıyla görev yapmıştır. Mesleğin yapılanması ve meslek yasasına uyum çalışmalarında bulunmuştur.

Maliye Bakanlığı’nca Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğinin yayımlanmasıyla birlikte tekdüzen muhasebe sisteminin öğrenilmesi ve doğru uygulanması için programlı eğitim çalışmaları düzenlemiş, meslektaşların mesleki eğitimlerine katkılarda bulunmuştur.

Kurucumuz; mesleki faaliyetleri sırasında ülke ekonomisinin büyümesinde,  toplumun yaşam standartlarının yükseltilmesinde, demokratik hukuk devletinin  yerleşip gelişmesinde adil vergilemenin ve vergi harcamalarının yerindeliğinin belirleyici anlamda önemli olduğunu ancak bu amaçla çalışan bir kurumun olmadığını, Sayıştay’ın ise sadece uygunluk denetimi yaptığını tespit etmiştir. Vergi bilincinin geliştirilmesi, vergi harcamalarının yerindeliğinin sorgulanması çalışmalarına basamak oluşturulması açısından Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği (VAVEK) ’nin kurulmasına öncülük etmiş, derneğin ilk genel başkanlığını yapmıştır.

Şirketimizin diğer ortağı Bağımsız Denetçi SMMM Yeşim Özçelik, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü mezunu olup 1996 yılında mesleğe başlamıştır ve mesleki çalışmalarına halen şirketimizde devam etmektedir.

Mesleki çalışmalarımız sırasında önceliklerimiz;

Kendimizi sürekli yenilemek, mesleki kurallara uyup ahlaki ve etik değerleri gözetmek, meslektaşlarımız arasında haksız rekabete neden olacak davranışlardan kaçınmak, gerek çalışanlarımız gerekse müşterilerimizle olan iş ve ilişkilerimizde açık, dürüst, güvenilir olmak, her şeyi zamanında yapmaktır.

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark