SGK Genelgesi 2024/3 – Asgari Ücret Desteği

SGK Genelgesi 2024/3 Asgari Ücret Desteği T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-83604451-207.02-90998795 Ko…

 

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Yüzde 5 Vergi İndirimi Broşürü – 2023 Gelirleri

Vergiye Uyumlu Mükelleflere Yüzde 5 Vergi İndirimi Broşürü ve İnfografik 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerimizin yıllı…

 

Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi – 2023 Gelirleri

Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi – 2023 Gelirleri 2023 YILINA İLİŞKİN GELİRLERİN BEYANI (ÖZET) 1. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na gö… 

 

Serbest Meslek Kazancı Vergi Rehberi – 2023 Gelirleri

Serbest Meslek Kazancı Vergi Rehberi – 2023 Gelirleri 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerimizin yıllık gelir vergi…

 

Ticari Kazanç Vergi Rehberi – 2023 Gelirleri

Ticari Kazanç Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi – 2023 Gelirleri 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak, mükelleflerimizin…

 

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Denetçi Raporu ile Riskin Erken Saptanması

DUYURU KONU: Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporu Hakkında Denetçi Raporu ile Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu A- GEN..

 

Yerleşik Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi – 2023 Gelirleri

Türkiye’de Yerleşmiş Olmayanlar (Dar Mükellefler) İçin Kira Geliri Rehberi – 2023 Gelirleri 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik…

 

Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi – 2023 Gelirleri

Kira Geliri Elde Eden Mükellefler İçin Vergi Rehberi – 2023 Gelirleri 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak, mükelleflerimizin y…

 

Kooperatiflerin Denetimi ve Tabi Olacakları Finansal Raporlama Çerçevesinin Belirlenmesi

Kooperatiflerin Denetimi ve Tabi Olacakları Finansal Raporlama Çerçevesinin Belirlenmesi Bilindiği üzere, 26/10/2021 tarih ve 31640 sayılı Resmî Gazet…

 

Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi – 2023 Gelirleri

Vergi Mevzuatı Yönünden Bağış ve Yardımlar Rehberi 2023 takvim yılı gelirlerinin beyanına yönelik olarak mükelleflerimizin yıllık gelir vergisi beyann..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark