Muhasebat Genel Tebliği (Sıra No:86) Değerli Kağıtlar

Mevzuatın Adı: Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:86) Değerli Kağıtlar 28 Aralık 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32413 Hazine ve Maliye…

 

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/162 – Deprem Bölgesi Teminat Verme Süresinin Uzatılması

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/162 Konusu : Deprem nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 13…

 

Defter Beyan 2024 Yılı Kılavuzları Yayımlandı

Defter Beyan 2024 Yılı Kılavuzları Yayımlandı 2024 Yılı Defter İşlemlerine Yönelik Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Kılavuz tıklayınız 2024 Y… 

 

KDV Mahsubu Konulu SGK Genel Yazısı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-51592363-010.07.01-86401649 Konu: KDV Mahsubu Tarih: 18.12.2023 GENEL…

 

2023/Ekim Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu ile 27/12/2023 Tarihine Kadar Ödenebilmesi

2023/Ekim Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu ile 27/12/2023 Tarihine Kadar Ödenebilmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca ve… 

 

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 85) Kamu Enflasyon Düzeltmesi

Mevzuatın Adı: Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 85) (Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinde Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması) 16…

 

5746 ve 4691 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Tutar ve Oranların Yeniden Belirlenmesi

Mevzuatın Adı: 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesinin On Dördüncü Fıkrası ile 4…

 

4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu Maddesi Kapsamında Yabancı Uyruklu Sigortalılara Yönelik Yeni Uygulama

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-83604451-207.02-86006882 Tarih: 12.12.2023 Konu: 4447 sayılı Kanunun G…

 

SGK – Afet Bölgesinde Yapılacak Uygulamalar Hakkında Duyuru

Ülkemizde 06/02/2023 tarihinde yaşanan ve genel hayatı etkileyen depremler nedeniyle afet bölgesinde (Adana, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Diyarbakı…

 

2024 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Tarihleri

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTE…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark