Blok Zincir Teknolojisi Kripto Paralar ve Muhasebe Mesleği

Blok Zincir Teknolojisi Kripto Paralar ve Muhasebe Mesleği (Kripto Paraların Halka Arzı, Muhasebesi, Raporlaması, Denetimi ve Vergilendirilmesi) 01 Ma…

 

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru Sistemi Tebliği (İthalat: 2021/21)

İthalat İşlemlerinde Elektronik Başvuru (İthalat: 2021/21) 07 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31447 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE…

 

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik

Tasarruf Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları 07 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31447 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumun… 

 

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar 07/04/2021 07 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31447 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 31/…

 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Değişiklik 07/04/2021 07 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31447 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 31/10/2011 tari…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 06/04/2021 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı

KGK 75935942-050.01.04-[01/1990] Sayılı Kararı 07 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31447 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumund…

 

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi 06 Nisan 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31446 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ B… 

 

Mevduat Faizi ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifat Oranları İndirimlerinin Süresi Uzatıldı

Mevduat Faizi ve Katılma Hesabı Kar Payı Gelirleri 01 Nisan 2021 tarihli ve 31441 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3755 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı il…

 

2019 Dönemi Bağımsız Denetime Tabi Reel Sektör İşletmelerine İlişkin Temel Göstergeler

2019 Dönemi Bağımsız Denetime Tabi Reel Sektör İşletmelerine İlişkin Temel Göstergeler Raporda bağımsız denetim kuruluşları, bağımsız denetçiler ve de…

 

KGK – 2020 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru

KGK – 2020 Takvim Yılına Ait Şeffaflık Raporlarına İlişkin Duyuru Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Şeffaflık raporunun hazırlanması ve duy…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark