Kooperatiflerin Desteklenmesi Programına Yönelik Başvuru Duyurusu

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programına (KOOP-DES) Yönelik Başvuru Duyurusu Kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatır…

 

Yer Altı Maden İşletmelerine Destek Verilmesi (Karar Sayısı: 8652)

Mevzuatın Adı: Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Ya…

 

2023 Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri

2023 Yevmiye Defterlerinin Kapanış Tasdikleri 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmak ve def…

 

2024 Mali Tatili 02-20 Temmuz 2024 Tarihleri Arasında Uygulanıyor

Mali Tatil 2-20 Temmuz 2024 Tarihleri Arasında Uygulanıyor ÖZET 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplar…

 

e-Fatura ve e-Defter Uygulamasına Geçiş Zorunlulukları Hakkında Bilgilendirme Duyurusu

Vergi mükelleflerine, bağlı oldukları Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından son zamanlarda gönderilen yazılarla vergi idaresinin bilgi sistemlerinde y…

 

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına İlişkin 2024/3 Genelge

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına İlişkin 2024/3 Genelge 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılma…

 

KGK – 2023 Yıllık İnceleme Raporu Yayımlanmıştır

KGK – 2023 Yıllık İnceleme Raporu Bilindiği üzere Kurumumuz, 660 sayılı Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Gör…

 

2024/Nisan Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 25/06/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi

2024/Nisan Dönemi SGK Prim Borçlarının KDV Mahsubu İle 25/06/2024 Tarihine Kadar Ödenebilmesi Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca,…

 

Enflasyon Düzeltmesi Uygulayan Şirketlerde Esas Alınacak Finansal Tablolara İlişkin Tebliğ

15 Haziran 2024 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32577 Ticaret Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı; 2023 yılı ve sonrasındaki hesap… 

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15 Haziran 2024 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32577 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: MADDE 1- 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayı…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark