İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7846)

24 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32379 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7846 İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hes…

 

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü Güncellendi

Sosyal İçerik Üreticiliği ile Mobil Cihazlar için Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Broşürü Güncellendi Söz konusu Broşürde; İstisnanın kap..

 

Geçici İş İlişkisi Mevzuatına Aykırı İşlem Yapılması – SGK Genel Yazı

Özel istihdam bürosu ve özel istihdam bürosu gibi hareket eden gerçek ve tüzel kişiler ile hizmet verdikleri gerçek ve tüzel kişiler arasında kurulan…

 

Yabancı Uyruklu Sigortalıların Meslek Kodu ve PEK Tutarları

Bilindiği üzere, 2013-11 sayılı Kurum Genelgesinin “2.2- Yabancı uyruklu çalışanların işe başlama tarihinin tespiti” başlıklı bölümünde; T…

 

07-Puantaj Kayıtları Eksik Gün Nedeninin 0 Gün ve 0 Kazançlı Bildirimler İçin Seçilememesi

07-Puantaj Kayıtları Eksik Gün Nedeninin 0 Gün ve 0 Kazançlı Bildirimler İçin Seçilememesi Bilindiği üzere, ay içinde bazı iş günlerinde çalıştırılmad…

 

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7803)

18 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32373 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7803 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı list… 

 

2023 Tecil Faizi Oranı Değişti

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No:7) 14 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32369 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…

 

2023 Gecikme Zammı Oranı Değişti

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı A… 

 

İşe Yeni Başlayan Ticari Kazanç Mükellefleri ile Serbest Meslek Erbaplarının Hak ve Ödevleri Broşürü Yayımlandı

İşe Yeni Başlayan Ticari Kazanç Mükellefleri ile Serbest Meslek Erbaplarının Hak ve Ödevleri Broşürü Başkanlığımız tarafından, vergi mükellefiyetinin…

 

SGK Genelgesi 2023/26

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-78383876-010.06.01-82633611 Konu: 5510 sayılı Kanunun geçici 7 nci…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark